TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô nằm trên địa bàn thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.  Phía Đông giáp: Đất đồi của huyện; Phía Tây giáp: Nhà dân; Phía Nam giáp: Trục đường chính, đồng muối huyện; Phía Bắc giáp: Đất đồi trồng cây lâu năm.

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô được thành lập theo Quyết định số 2263/QĐ-UB, ngày 15 tháng 11 năm 1994 của UBND tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Là đơn vị y tế đa chức năng hạng III tuyến huyện; Có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bênh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy:

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô gồm có Ban giám đốc và 7 khoa, phòng chuyên môn.

*Nhân lực:

- Nhân lực được giao quyết định phê duyệt phương án tự chủ của Trung tâm y tế huyện Cô Tô: 78 người;

- Nhân lực hiện có: 71 người ( Viên chức là 51 người; HĐ TTYT huyện Cô Tô ký: 20 người)

*Tổ chức:

- Ban Giám đốc: 02 người (02 Phó Giám đốc);

- Có 02 Phòng chức năng: (1) Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ và Tài chính- Kế toán; (2) Phòng Tổ chức- Hành chính và Dân số- Truyền thông- Giáo dục sức khỏe.

- Có 05 Khoa chuyên môn: (1) Khoa Kiểm soát bệnh tật- Y tế công cộng và An toàn thực phẩm; (2) Khoa Khám bệnh- Cấp cứu- Hồi sức tích cực- Chống độc và Nội- Nhi- Truyền nhiễm; (3) Khoa Ngoại- Chăm sóc sức khỏe sinh sản- Phụ sản và Chuyên khoa; (4) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; (5) Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh và Dược- trang thiết bị- Vật tư y tế.

- 03 Trạm y tế trực thuộc: (1) Trạm y tế Thị trấn; (2) Trạm y tế xã Đồng Tiến; (3) Trạm y tế xã Thanh Lân.

Cán bộ, viên chức được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo các cán bộ, viên chức, yên tâm ở vị trí công tác được phân công, phát huy được khả năng chuyên môn, kiến thức được trang bị phục vụ người bệnh có hiệu quả.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Năm 2017 TTYT huyện Cô Tô được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng gồm: 01 khu nhà 3 tầng; 03 khu nhà 2 tầng; 03 khu nhà 1 tầng.

- Tổng số trang thiết bị y tế đáp ứng điều kiện khám, chữa bệnh tại trung tâm là 129 danh mục thiết bị; các thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển cơ bản đáp ứng được phạm vi chuyên môn.

Thành tích đạt được:

- Tặng cờ thi đua LĐLD tỉnh Quảng Ninh “ Công đoàn cơ sở xuất sắc trong phòng trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019”.

- Danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa số 929/QĐ-CT ngày 29/12/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô.

- Tập thể lao động xuất sắc số 402/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Bằng khen số 1077/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Giấy khen số 210/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Liên đoàn lao động huyện Cô Tô

Với Phương châm “ Nâng cao chất lượng- tạo dựng niềm tin”, Trung tâm Y tế huyện Cô Tô đã và đang trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện Cô Tô.