SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

 

QUY TRÌNH

Đón tiếp, xử trí người bệnh cấp cứu

Mã số: QTHC-02

Ngày ban hành: 11/2020

 

Căn cứ pháp lý

- Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 04/12/2009;

- Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác điều trị, chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ tưởng Bộ Y Tế về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ngày 21/01/2008;

- Theo văn bản quy phạm hiện hành.

Nơi tiếp nhận

Khoa Khám bệnh -  Cấp cứu

Thời gian tiếp nhận

Tất cả các ngày trong tuần

Thời hạn giải quyết

Theo mức đánh giá, phân loại

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Điều dưỡng đón tiếp người bệnh, đánh giá sơ bộ tình trạng và phân loại mức độ cấp cứu.

- Lấy dấu hiệu sinh tồn cấp cứu ban đầu theo quy trình.

- Báo bác sĩ khám bệnh.

Bước 2:

- Bác sĩ khám bệnh và cho y lệnh cấp cứu theo mức độ phân loại, tuân thủ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật chuyên môn đã được phê duyệt khi xử trí cấp cứu.

+ Trường hợp 1: Người bệnh có dấu hiệu nguy kịch, nguy hiểm tới tính mạng: Nhanh chóng xử trí cấp cứu tại chỗ.

+ Trường hợp 2: Người bệnh trong tình trạng cấp cứu có thể trì hoãn, đánh giá không có dấu hiệu nguy kịch: Điều dưỡng xếp bệnh nhân vào giường/ cáng, đo các dấu hiệu sinh tồn báo bác sĩ khám.

+ Trường hợp 3: Người bệnh không trong tình trạng cấp cứu: Điều dưỡng đo các dấu hiệu sinh tồn báo bác sĩ khám. (Thực hiện theo quy trình vào viện, ra viện, chuyển viện).

Bước 3:

- Sau khi tình trạng người bệnh ổn định, điều dưỡng hướng dẫn người bệnh, người nhà khai thông tin để nhập vào máy và hoàn thiện các thủ tục hành chính để nhập viện.

- Bác sĩ tiếp tục khám và giải thích cho người bệnh và người nhà về tình trạng bệnh, các rủi ro có thể xảy ra và hướng điều trị tiếp theo.

- Chỉ định cận lâm sàng hợp lý, phục vụ chẩn đoán điều trị.

Bước 4:

- Điều dưỡng phối hợp với bác sĩ thực hiện y lệnh kịp thời.

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn của người bệnh theo y lệnh, chăm sóc người bệnh theo phân cấp chăm sóc.

- Điều dưỡng phối hợp với người nhà đưa người bệnh thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.

Bước 5:

- Nhân viên khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thực hiện chỉ định cận lâm sàng cho người bệnh theo chỉ định của bác sĩ.

- Kết luận và trả kết quả kịp thời.

Bước 6:

- Sau khi có kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán và kết luận bệnh, giải thích và tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh về bệnh các rủi ro có thể xảy ra và hướng điều trị tiếp theo.

Bước 7:

- Điều dưỡng tiếp tục theo dõi và đánh giá lại tình trạng người bệnh báo bác sĩ quyết định:

+ Chức năng sống không ổn định cần hồi sức tích cực.

+ Người bệnh ổn định nhưng còn nguy cơ xuất hiện các tình trạng khẩn cấp thì tiếp tục theo dõi tại phòng cấp cứu.

+ Người bệnh hết tình trạng cấp cứu, không còn nguy cơ cao hoàn thành thủ tục hành chính, kiểm tra hồ sơ bệnh án, chuyển người bệnh vào khoa điều trị hoặc chuyến tuyến trên theo y lệnh.

- Chỉ chuyển người bệnh khi tình trạng bệnh đã tạm ổn định, đảm bảo tuân thu quy định vận chuyển người bệnh an toàn. Phải liên hệ trước với các đơn vị tiếp nhận người bệnh và có bàn giao tình trạng người bệnh, y lệnh điều trị cho đơn vị tiếp nhận.

Bước 8:

- Khi người bệnh có chỉ định nhập viện/ chuyển viện điều dưỡng hướng dẫn người nhà hoàn thiện các thủ tục hành chính, thanh toán viện phí theo quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ bệnh án theo quy định.