SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

QUY TRÌNH

Thanh toán viện phí cho

 người bệnh

Mã số: QTHC- 06

Ngày ban hành: 11/2020

 

Căn cứ pháp lý

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH 13 ngày 13/6/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

3. Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế

4. Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nơi tiếp nhận

Khoa Khám bệnh; Các khoa lâm sàng; Kế toán viện phí

Thời gian tiếp nhận

Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính (Riêng thứ 7, CN, ngày Lễ, Tết thu tại các ca trực)

Trình tự thực hiện

1. Đối với bệnh nhân cấp cứu

Bước 1: Người bệnh cấp cứu được ưu tiên cứu chữa ngay kể cả trong trường hợp chưa đóng viện phí hoặc không có người nhà người bệnh đi kèm (theo Quy định phân loại ưu tiên xử lý người bệnh cấp cứu).

Bước 2: Sau khi tình trạng bệnh nhân ổn định điều dưỡng hướng dẫn người nhà làm thủ tục nhập viện và sang phòng kế toán tạm ứng viện phí nếu bệnh nhân không có thẻ BHYT thực hiện như phần b, mục 2 của quy trình này.

*/ Lưu ý: Trường hợp bệnh nhân không có thẻ BHYT, không có người nhà đi cùng, hoặc không tạm ứng được. Trong giờ hành chính kế toán thu viện phí có trách nhiệm báo lại BGĐ để có hướng giải quyết. Ngoài giờ hành chính kíp trực có trách nhiệm báo BGĐ.

2. Đối với người bệnh khám ngoại trú

a/ Người bệnh có thẻ BHYT

Bước 1: Khi bệnh nhân được bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm, dịch vụ không nằm trong danh mục thanh toán bảo hiểm thì phải nộp phí trước khi thực hiện.

Bước 2: Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh sang phòng viện phí thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Bước 3: Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn đi làm các thủ thuật hoặc các các xét nghiệm, cận lâm sàng…

Bước 4:

- Bệnh nhân được chỉ định vào viện điều trị hoặc chuyển viện: Thực hiện tiếp các bước của Quy trình vào viện, ra viện, chuyển viện và mục 3 của quy trình này.

- Bệnh nhân kê đơn thuốc điều trị ngoại trú: Nhân viên phòng khám hướng dẫn người bệnh đến quầy thanh toán BHYT để làm thủ tục và thanh toán khoản đồng chi trả (nếu có), nhận lại thẻ BHYT.

Bước 5:

- Người bệnh đến quầy thuốc lĩnh thuốc theo đơn.

b/ Người bệnh không có thẻ BHYT

Bước 1: Người bệnh đến khám bệnh sau khi được Bác sĩ các chỉ định xét nghiệm, thủ thuật, Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh mang phiếu chỉ định của bác sỹ sang phòng thu viện phí nộp lệ phí trước khi thực hiện các thủ thuật.

- Kế toán căn cứ vào chỉ định của bác sĩ để tạm thu mức tiền phù hợp theo bảng giá dịch vụ quy định.

Bước 2: Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn đi làm các thủ thuật hoặc các các xét nghiệm, cận lâm sàng…

Bước 3: Sau khi người bệnh thực hiện xong các chỉ định về thủ thuật, chỉ định cận lâm sàng quay về phòng khám bác sĩ phòng khám kết luận bệnh.

Bước 4:

*/ Trường hợp không phải nhập viện

- Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, kê đơn hướng dẫn người bệnh mua thuốc.

- Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh sang phòng thu viện phí thanh toán.

- Kế toán đối chiếu số liệu trên bảng kê thanh toán với phần mềm, tiến hành thanh toán tiền và cấp Hóa đơn cho người bệnh.

*/ Trường hợp chuyển viện

- Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, ghi phiếu chuyển viện.

- Trong giờ hành chính Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà người bệnh sang phòng kế toán thanh toán viện phí.

- Ngoài giờ hành chính Điều dưỡng kíp trực thực hiện thanh toán viện phí cho người bệnh.

- Trình Lãnh đạo bệnh viện ký giấy chuyển viện, đóng dấu, trả phiếu cho người bệnh. Thực hiện các bước theo quy trình chuyển viện.

*/ Trường hợp nhập viện điều trị nội trú

- Điều dưỡng hướng dẫn bệnh nhân sang phòng kế toán tạm ứng (mức tiền 500.000 đến 3.000.000) và làm các thủ tục nhập viện theo Quy trình vào viện.

3. Thanh toán ra viện của người bệnh nội trú

Bước 1: Khi người bệnh có chỉ định ra viện, Điều dưỡng  của khoa in bảng kê thanh toán và đối chiếu các chi phí theo  hồ sơ, cho bệnh nhân ký xác nhận vào phiếu thanh toán và hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà người bệnh đến khu vực thanh toán viện phí. (Các khoa cho bệnh nhân ra viện buổi sáng trước 10h00, buổi chiều trước 15h30).

Bước 2: Kế toán đối chiếu số liệu trên bảng kê thanh toán với phần mềm, tiến hành thanh toán tiền và cấp Hóa đơn cho người bệnh