• :
  • :
Nâng cao chất lượng - Tạo dựng niềm tin!
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ SỐ: QT-06/2022 Trung tâm Y tế huyện Cô Tô Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY BÁO TỬ MÃ SỐ: QT-04/2022 Trung tâm Y tế huyện Cô Tô Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ MÃ SỐ: QT-03/2022 Phòng KHNV-TCKT. Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH KIỂM THẢO TỬ VONG MÃ SỐ: QT-02/2022 Trung tâm Y tế huyện Cô Tô Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH TRÍCH SAO/ TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ SỐ: QT-01/2022 Trung tâm Y tế huyện Cô Tô Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực