SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

QUY TRÌNH

Khám bệnh viện phí

Mã số: QTHC-04

Ngày ban hành: 11/2020

 

Căn cứ pháp lý

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009;

- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế “Quyết định về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện”;

- Theo văn bản quy phạm hiện hành.

Nơi tiếp nhận

Khoa khám bệnh-  cấp cứu

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ trường hợp cấp cứu)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Người bệnh đến khám vào nơi đón tiếp khai báo thông tin để được khám chữa bệnh.

- Nhân viên đón tiếp nhập thông tin người bệnh hướng dẫn người bệnh vào đúng phòng khám chờ khám.

Bước 2:

- Người bệnh vào khám khi được thông báo. Nhận phiếu chỉ định từ bác sĩ đi khám cận lâm sàng hoặc làm thủ thuật (nếu có).

- Nhân viên phòng khám hướng dẫn người bệnh đến phòng kế toán để đóng tiền chỉ định cận lâm sàng hoặc thủ thuật. Bước 3:

- Người bệnh đến các phòng thủ thuật hoặc cận lâm sàng khám.

- Sau khi làm xong các thủ thuật, các chỉ định cận lâm sàng người bệnh quay về phòng khám nhận chỉ định vào điều trị, chuyển viện hoặc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Bước 4:

- Bệnh nhân được chỉ định vào viện điều trị hoặc chuyển viện: Thực hiện tiếp các bước của Quy trình vào viện, ra viện, chuyển viện.

- Bệnh nhân kê đơn thuốc điều trị ngoại trú: Nhân viên phòng khám hướng dẫn người bệnh đến quầy thanh toán viện phí thanh toán theo hóa đơn.

+ Kế toán thu viện phí: Căn cứ vào bảng tổng hợp chi phí đối chiếu họ tên, số tiền người bệnh đã đóng, tạm ứng (thừa, thiếu) để hoàn trả hoặc thu thêm của người bệnh. Trả hóa đơn cho người bệnh.

Bước 5:

- Người bệnh đến quầy thuốc mua thuốc theo đơn.