SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TTYT HUYỆN CÔ TÔ

QUY TRÌNH

Khám sức khỏe định kỳ

Mã số: QTHC-08

Ngày ban hành: 11/2020

 

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về hợp đồng kinh tế;

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

- Theo văn bản quy phạm hiện hành

Nơi tiếp nhận

Phòng KHTH - TCHC; Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thời hạn giải quyết

Theo sự thỏa thuận

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đón tiếp, tư vấn.

- Phòng KHTH - TCHC tiếp đón đơn vị đăng ký KSK; tư vấn chọn lựa, xây dựng giá khám và các gói dịch vụ phù hợp theo đúng quy định của pháp luật

Bước 2: Ký hợp đồng (dựa trên gói khám đã xây dựng và các điều khoản thỏa thuận chung giữa hai bên. Hợp đồng khám sức khỏe phải được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi chung)

Bước 3:

Trung tâm Y tế

- Phòng KHTH - TCHC căn cứ HĐ KSK: lập kế hoạch triển khai, lập danh sách đoàn khám và có phân công nhiệm vụ cụ thể trình Giám đốc phê duyết.

- Phòng KHTH - TCHC thông báo lịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, TTB, nhân lực, lập sổ KSK và các giấy tờ liên quan.

- Đoàn khám TTYT tiến hành tiếp đón, khám theo hợp đồng

- Phòng KHTH - TCHC tổng hợp hồ sơ khám trình lãnh đạo kết luận, ký và đóng dấu.

Đơn vị đăng ký KSK

- Thông báo (giấy mời) cho các đối tượng tới khám theo lịch và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của TTYT Cô Tô

- Các đối tượng thực hiện khám xong, nộp sổ và các giấy tờ liên quan về bộ phận tổng hợp hồ sơ.

Bước 4: Tổng kết hồ sơ trả đơn vị đăng ký KSK

- Sau khi triển khai khám xong, phòng KHTH - TCHC sẽ tiến hành tổng kết hồ sơ gửi lại đơn vị đăng ký KSK chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc gói khám.

Bước 5: Quyết toán, thanh lý hợp đồng khám

- Sau khi thực hiện hoàn tất các trách nhiệm trong hợp đồng khám. TTYT huyện Cô Tô sẽ gửi quyết toán chi phí đến khách hàng.

- Hai bên thống nhất về số liệu quyết toán, TTYT huyện Cô Tô sẽ xuất hóa đơn tài chính và thanh lý hợp đồng sang đơn vị đăng ký KSK.

- Đơn vị đăng ký KSK thanh toán và thanh lý hợp đồng.

Giấy tờ liên quan

1. Ảnh 4x6 cm nền trắng, Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

2. Báo giá dịch vụ, hợp đồng, kế hoạch, hồ sơ và các giấy tờ liên quan khác về KSK theo quy định

3. Quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định

Lệ phí

Theo biên bản thanh lý hợp đồng