• :
  • :
Nâng cao chất lượng - Tạo dựng niềm tin!
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Tiếp nhận nhu cầu báo giá sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 07/11/2023
2 Tiếp nhận nhu cầu báo giá sửa chữa máy phát điện 250KVA của TTYT huyện 07/11/2023
3 Tiếp nhận nhu cầu báo giá sửa chữa máy phát điện 250KVA của TTYT huyện 07/11/2023
4 Tiếp nhận nhu cầu báo giá sửa chữa máy huyết học XP100 của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 07/11/2023
5 Quyết định Về việc phê duyệt giá và đơn vị thực hiện gói thầu: Mua sắm thiết bị cho các trạm y tế trực thuộc phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 30/10/2023
6 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự toán: Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại các trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm y tế huyện Cô Tô năm 2023 26/10/2023
7 Thông tin nhu cầu thuê tư vấn, thẩm định gói thầu. 25/10/2023
8 Nhu cầu báo giá sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại các TYT trực thuộc 11/10/2023
9 Thông tin nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã năm 2023. 10/10/2023
10 Quyết Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2023 10/10/2023
11 Mời thương thảo hợp đồng 28/09/2023
12 Về việc đăng tải thông tin nhu cầu khảo sát lập dự toán sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại các TYT trực thuộc 26/09/2023