• :
  • :
Nâng cao chất lượng - Tạo dựng niềm tin!
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Quyết định về việc phê duyệt giá và đơn vị thực hiện gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng thay tế vật tư cho Hệ thống thang máy tại đơn vị năm 2024 15/04/2024
2 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 04/04/2024
3 Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 04/04/2024
4 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý Y tế cơ sở năm 2024 cho 03 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc 04/01/2024
5 Quyết định Về việc phê duyệt giá và đơn vị thực hiện gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý Y tế cơ sở năm 2024 cho 03 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc 04/01/2024
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải thuộc dự toán Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại các trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm y tế huyện Cô Tônăm 2023 11/12/2023
7 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm hàng hóa (Vật tư, phụ tùng) thuộc dự toán Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại các trạm y tế xã trực thuộc trung tâm y tế huyện Cô Tô năm 2023 11/12/2023
8 Quyết định V/v phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 30/11/2023
9 Quyết định Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 28/11/2023
10 Quyết định Về việc phê duyệt giá và đơn vị cung cấp gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 21/11/2023
11 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 20/11/2023
12 Tiếp nhận nhu cầu báo giá sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 07/11/2023