• :
  • :
Nâng cao chất lượng - Tạo dựng niềm tin!
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Quyết Định Về việc phê duyệt giá và đơn vị thực hiện gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý Y tế cơ sở năm 2023 cho 03 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc. 09/01/2023
2 Quyết Định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý Y tế cơ sở năm 2023 cho 03 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc 05/01/2023
3 Quyết Định về việc Phê duyệt E-HSMT cho gói thầu thuốc generic 29/12/2022
4 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 10/12/2022
5 Quyết định Về việc phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Thay thế vật tư, bảo dưỡng hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 09/12/2022
6 Quyết định Về việc phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Thay thế vật tư, bảo dưỡng hệ thống tạo nạp Oxy Deltap - Ý cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 09/12/2022
7 Công văn Về việc: làm rõ E-HSDT 01/12/2022
8 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay thế vật tư, bảo dưỡng hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 01/12/2022
9 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay thế vật tư, bảo dưỡng hệ thống tạo nạp Oxy Deltap - Ý cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 01/12/2022
10 Công văn đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế 01/12/2022
11 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 01/12/2022
12 Quyết định Về việc phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Thay thế vật tư và bảo dưỡng hệ thống phẫu thuật nội soi Endoscopy 2D của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 30/11/2022